Heinävedenreitin kalatalousalue

AJANKOHTAISTA

Heinävedenreitin kalatalousalueen uudet sivut löytyvät osoitteesta: https://heinavedenreitinkta.fi/

Näitä sivuja ei enää päivitetä. (30.6.2023)


Järvilohen heikko tilanne uhkaa Saimaan monimuotoisuutta sekä lohikalojen kalastusmahdollisuuksia tulevaisuudessa 

Äärimmäisen uhanalaisen järvilohen suojelu on nyt äärimmäisen tärkeää. Kalastajan vastuulla on ottaa huomioon voimassa olevat rajoitukset ja välttää järvilohen kalastusta tai sivusaaliiksi joutumista.

Järvilohen tilanne on erittäin heikko. Kanta saatiin nousuun istutuksilla muutama vuosi sitten, mutta viime aikoina tilanne on huomattavasti huonontunut viljelylaitosten vesihomeongelmien vuoksi. Vesihome on romahduttanut mädin ja poikasten saatavuutta sekä emokalastojen määrää ja kuntoa. Vesihomeelle ei valitettavasti ole olemassa torjuntakeinoa. 

Olemme suurissa ongelmissa järvilohen, saimaannieriän ja järvitaimenen säilyttämisviljelyssä, luonnonkantojen elvyttämisessä ja kalastettavaksi tarkoitettujen istutuspoikasten saatavuudessa. 

Suurin osa emokaloista elää nyt luonnonvesissä. Tämä voi antaa virheellisen kuvan kalastajille järvilohen tilanteesta, kun rasvaevällisiä lohia on paljon suhteessa rasvaeväleikattuihin. Arvokkaiden rasvaevällisten järvilohien elossa säilyminen on järvilohen pelastamisen tärkein tehtävä. Tämä on jokaisen kalastajan vastuulla!

Nyt on tärkeää huolehtia lajin säilymisestä Saimaassa ja viljelykannan uusimisesta. Muutoin katoavat edellytykset kalastaa edes rasvaeväleikattuja järvilohia.

Selvitä alueelliset kalastusrajoitukset aina ennen kalastusta www.kalastusrajoitus.fi 

Kalastetaan vastuullisesti ja kohdennetaan kalastus elinvoimaisiin kalakantoihin