Heinävedenreitin kalatalousalue

AJANKOHTAISTA

Järvilohen heikko tilanne uhkaa Saimaan monimuotoisuutta sekä lohikalojen kalastusmahdollisuuksia tulevaisuudessa 

Äärimmäisen uhanalaisen järvilohen suojelu on nyt äärimmäisen tärkeää. Kalastajan vastuulla on ottaa huomioon voimassa olevat rajoitukset ja välttää järvilohen kalastusta tai sivusaaliiksi joutumista.

Järvilohen tilanne on erittäin heikko. Kanta saatiin nousuun istutuksilla muutama vuosi sitten, mutta viime aikoina tilanne on huomattavasti huonontunut viljelylaitosten vesihomeongelmien vuoksi. Vesihome on romahduttanut mädin ja poikasten saatavuutta sekä emokalastojen määrää ja kuntoa. Vesihomeelle ei valitettavasti ole olemassa torjuntakeinoa. 

Olemme suurissa ongelmissa järvilohen, saimaannieriän ja järvitaimenen säilyttämisviljelyssä, luonnonkantojen elvyttämisessä ja kalastettavaksi tarkoitettujen istutuspoikasten saatavuudessa. 

Suurin osa emokaloista elää nyt luonnonvesissä. Tämä voi antaa virheellisen kuvan kalastajille järvilohen tilanteesta, kun rasvaevällisiä lohia on paljon suhteessa rasvaeväleikattuihin. Arvokkaiden rasvaevällisten järvilohien elossa säilyminen on järvilohen pelastamisen tärkein tehtävä. Tämä on jokaisen kalastajan vastuulla!

Nyt on tärkeää huolehtia lajin säilymisestä Saimaassa ja viljelykannan uusimisesta. Muutoin katoavat edellytykset kalastaa edes rasvaeväleikattuja järvilohia.

Selvitä alueelliset kalastusrajoitukset aina ennen kalastusta www.kalastusrajoitus.fi 

Kalastetaan vastuullisesti ja kohdennetaan kalastus elinvoimaisiin kalakantoihin
Etelä-Savon ELY-keskuksen VESIENHOIDON YLEISSUUNNITELMA HEINÄVEDENREITIN KALATALOUSALUEELLE (lisätty 17.6.2021)


YLEISTÄ

Heinävedenreitin kalatalousalue on kalataloutta edistävä alueen osakaskuntien, ammatti- ja vapaa-ajan kalastajien muodostama lakisääteinen yhteistyöelin. Heinäveden reitin kalatalousalueen vesipinta-ala on yhteensä 48 740 ha. Vesialueen omistajia alueella on 81 kappaletta.

SIJAINTI

Heinävedenreitin kalatalousalue sijaitsee Saimaalla luonnonkauniin Heinäveden laivareitin ja Joensuun laivareitin yhtymäkohdassa. Heinävedenreitin kalatalousalueen vedet ovat neljän kunnan aluella: Enonkoski, Heinävesi, Savonlinna ja Varkaus. Isoimpia järvialueita Saimaan vesitasolla ovat Kermajärvi, Enonvesi, Joutenvesi, Kolovesi, Käkövesi, Ruunavesi, Pyttyvesi ja osa Pyyvedestä. Kookkaimmat sisäjärvet ovat Enonkoskeen laskevat Ylä-Enonvesi ja Hanhijärvi. Lisäksi kalatalousalueen vesialueisiin kuuluu lukuisa määrä pienempiä järviä, lampia ja jokia. Heinäveden reitin kalatalousalueen luontaisia rajoja ovat: Haponlahden ja Oravin kanavat alueen etelälaidalla, Tappuvirta alueen länsilaidalla, Palokki Heinäveden reitin pohjoisosassa ja idässä alue rajoittuu Savonrannan Orivirtaan.

HALLINTO JA RAHOITUS

Kalatalousalueen päätäntävaltaa käyttää kalatalousalueen kokous ja käytännön hallinnointitehtäviä hoitaa kokouksen valitsema hallitus. Asioitten toteuttajana ja esittelijänä toimii hallituksen palkkaama kalatalousalueen toiminnanjohtaja.

Kalatalousalueen rahoitus perustuu kalastuslakiin. Etelä-Savon ELY-keskus myöntää vuosittain kalastonhoitomakusvaroja alueen toimintaan. Lisäksi alue hankkii varoja viehekalastusalueen luvanmyynnillä

HALLITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Puheenjohtaja:
Jorma Pöllänen, Ojossillantie 11, 58170 Simanala, puh. 050 404 9825, jorma.pollanen@luukku.com

Varapuh.joht.:
Teuvo Asikainen, Pasonniementie 13 B, 79480 Kangaslampi, puh. 050 302 7291, teuvo.asikainen@gmail.com

Hallituksen jäsen:
Tapio Holopainen, Kirsikkatie 14, 78500 Varkaus, puh. 040 511 0854, tapio.holopainen@pp3.inet.fi
Hannu Ihalainen, Torvelantie 38, 79700 Heinävesi, puh. 040 707 6522, hanski.ihalainen@gmail.com
Esa Hirvonen, Sahalammentie 8, 58175 Enonkoski, 040-7242217, esa.hirvonen@luke.fi
Arto Honkanen, Matkontie 393, 58200 Kerimäki, 050-5890621, arto.honkanen@outlook.com
Ari Kortelainen, Kuusrannantie 11a, 79810 Karvionkanava, 040-5084208, ari.kortelainen@elisanet.fi
Jouko Rinkinen, Keplakontie 19A, 58220 Louhi, 0400-818081
Ilpo Laitinen, Mäntylahdentie 8a, 79910 Kerma, 044-3817789, laitinen.ilpo@gmail.com

Valvonta-asiat:
Teuvo Asikainen, Pasonniementie 13 B, 79480 Kangaslampi, puh. 050 302 7291, teuvo.asikainen@gmail.com

Toiminnanjohtaja:
Harry Härkönen, Kirkkokatu 9, 57100 Savonlinna, puh. 0400 185 139, harry.harkonen@muikkusuomi.fi