Koloveden kalastusalue

YLEISTÄ

Koloveden kalastusalue on kalataloutta edistävä alueen osakaskuntien, ammatti- ja virkistyskalastajien muodostama lakisääteinen yhteistyöelin. Koloveden kalastusalueen vesipinta-ala on yhteensä 26 040 ha. Vesialueen omistajia alueella on 81 kappaletta. Näistä tunnettuja osakaskuntia on 56 kpl. Yksityisvesiä alueella on 25 736 ha, valtion vesialueita on 1123 ha ja säätiön vesialueita on 181 ha.

SIJAINTI

Koloveden kalastusalue sijaitsee Saimaalla luonnonkauniin Heinäveden laivareitin ja Joensuun laivareitin yhtymäkohdassa. Koloveden kalastusaluen vedet ovat neljän kunnan aluella: Enonkoski, Heinävesi, Savonlinna ja Varkaus. Isoimpia järvialueita Saimaan vesitasolla ovat Enonvesi, Joutenvesi, Kolovesi, Käkövesi, Ruunavesi, Pyttyvesi ja osa Pyyvedestä. Kookkaimmat sisäjärvet ovat Enonkoskeen laskevat Ylä-Enonvesi ja Hanhijärvi. Lisäksi kalastusalueen vesialueisiin kuuluu lukuisa määrä pienempiä järviä, lampia ja jokia. Koloveden kalastusalueen luontaisia rajoja ovat: Haponlahden ja Oravin kanavat alueen etelälaidalla, Tappuvirta alueen länsilaidalla, Pilpankoski Heinäveden reitillä pohjoiseen mentäessä ja idässä alue rajoittuu Hanhivirran itäpuolelle Pyyvedessä Joensuun reitillä.

HALLINTO JA RAHOITUS

Kalastusalueen päätäntävaltaa käyttää kalastusalueen kokous ja käytännön hallinnointitehtäviä hoitaa kokouksen valitsema hallitus. Asioitten toteuttajana ja esittelijänä toimii hallituksen palkkaama kalastusalueen isännöitsijä.

Kalastusalueen rahoitus perustuu kalastuslakiin. Etelä-Savon ELY-keskus myöntää vuosittain kalastuskorttivaroista varoja alueen toimintaan. Lisäksi alue hankkii varoja viehekalastusalueen luvanmyynnillä

HALLITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Puheenjohtaja:
Jorma Pöllänen, Ojossillantie 11, 58170 SIMANALA, puh. 050 404 9825, jorma.pollanen(at)luukku.com

Varapuh.joht.:
Tapio Holopainen, Kirsikkatie 14, 78500 VARKAUS, puh. 040 511 0854, tapio.holopainen(at)pp3.inet.fi

Hallituksen jäsen:
Unto Ahokas, Rinnetie 12 As 4, 58175 ENONKOSKI, puh. 040 837 9182
Teuvo Asikainen, Pasonniementie 13 A, 79480 KANGASLAMPI, puh. 050 302 7291 teuvo.asikainen(at)gmail.com
Reijo Bäck, Pirttiniementie 19, 58175 ENONKOSKI, puh. 050 590 6960 reijoback(at)gmail.com
Esa Laitinen, Kielotie 4, 79700 HEINÄVESI, puh. 0400 278 269, esaheikki.laitinen(at)pp.inet.fi
Panu Lötjönen, Metsäpolku 11 A, 57230 SAVONLINNA, puh.0400 280 312
Aki Natunen, Enonkoskentie 2370, 58175 ENONKOSKI, puh. 040 578 5024, norppamokit.natunen(at)pp.inet.fi
Seppo Luostarinen, Pahkaniementie 116, 58175 ENONKOSKI, puh. 050 517 3012, seppoluostarinen2(at)gmail.com
Kari Turunen, Vääränjärventie 144, 58170 SIMANALA, puh. 0500 155 107, metsaturunen(at)spyder.fi

Isännöinti, valvonta-asiat:
Teuvo Asikainen, Paasonniementie 13 a, 79480 Kangaslampi, puh. 050 302 7291 teuvo.asikainen(at)gmail.com

Muut isännöintiasiat:
Jorma Pöllänen, Ojossillantie 11,58170 Simanala, puh. 050 404 9825 jorma.pollanen(at)luukku.com