Rajoitukset

KOLOVEDEN KALASTUSALUEELLA VALLITSEVIA MÄÄRÄYKSIÄ

Verkkopyyntirajoitus ( Saimaan tasossa olevilla järvillä ja Ylä-Enonvesi ) 

Yli 10 metriä syvillä vesillä (Ylä-Enonvesi yli 5m) solmuväliltään alle 55 mm verkoilla kalastaminen on kielletty.

Pinta ja välivesipyynnissä solmuväliltään alle 80 mm verkoilla kalastaminen on kielletty.

Rajoitus ei koske muikkuverkkokalastusta alle 22 mm verkoilla.

POISTETAAN: Hanhivirtaan annetaan suositus: verkkokalastus- ja vetouistelukielto Hirvisaaren ja Linnansaaren välillä.


Kalojen alamitat

  • rasvaeväleikattu Järvilohi 60 cm
  • rasvaeväleikattu Järvitaimen 50 cm
  • saimaannieriä 60 cm
  • kuha 45 cm
  • harjus 35 cm


Rauhoitusajat

* Vuoksen vesistössä 1.6.-31.8.
* joessa ja purossa 1.8.-30.11.
*1.9.-30.11.

*1.4.-31.5.Kalastusrajoitukset Saimaannorpan elinalueilla

MMM:n päätöksellä on Saimaannorpan keskeisillä elinalueilla  kielletty seuraavien pyydysten käyttö:

  • Pitkäsiima ja muu koukkupyydys, jossa syöttinä käytetään kalaa tai kalanpalaa (ei koske täkyraksia)
  • Verkko ja riimuverkko, jonka liina tai riimu on tehty monisäikeisestä langasta (multifiililanka) tai joka on tehty vahvemmasta kuin 0,20 mm yksisäikeisestä langasta (monofiililanka).
  • Päältä avoin isorysä ja muu isorysää vastaava seisova pyydys, jonka silmäkoko on yli 110 mm (tai solmuväli yli 55 mm) sekä sellainen isorysä, joka ei ole päältä avoin. Rajoitukset eivät koske onkimista, pilkkimistä ja uistelua, vaikka käytettäisiin kalasyöttiä, eivätkä pyyntiä katiskalla, merralla tai sellaista rysää, jonka aitaverkko on enintään 6 m.

Kartta rajoitusalueesta: Kartta rajoitusalueesta: www.mmm.fi/saimaannorppa

Verkkokalastuksen rajoittaminen Saimaannnorpan poikasten suojelemiseksi

MMM:n päätöksellä on Saimaannorpan poikasten keskeisillä liikkumisalueilla verkkopyyntikielto 15.4. – 30.6. Kolovesi-Joutenvesi-Enonvesi-Pyyvesi alueella.

Kartta rajoitusalueesta: Kartta rajoitusalueesta: www.mmm.fi/saimaannorppa


Järvilohen kalastusrajoitukset

Järvilohen heikko tilanne uhkaa Saimaan monimuotoisuutta sekä lohikalojen kalastusmahdollisuuksia tulevaisuudessa 

Äärimmäisen uhanalaisen järvilohen suojelu on nyt äärimmäisen tärkeää. Kalastajan vastuulla on ottaa huomioon voimassa olevat rajoitukset ja välttää järvilohen kalastusta tai sivusaaliiksi joutumista.

Järvilohen tilanne on erittäin heikko. Kanta saatiin nousuun istutuksilla muutama vuosi sitten, mutta viime aikoina tilanne on huomattavasti huonontunut viljelylaitosten vesihomeongelmien vuoksi. Vesihome on romahduttanut mädin ja poikasten saatavuutta sekä emokalastojen määrää ja kuntoa. Vesihomeelle ei valitettavasti ole olemassa torjuntakeinoa. 

Olemme suurissa ongelmissa järvilohen, saimaannieriän ja järvitaimenen säilyttämisviljelyssä, luonnonkantojen elvyttämisessä ja kalastettavaksi tarkoitettujen istutuspoikasten saatavuudessa. 

Suurin osa emokaloista elää nyt luonnonvesissä. Tämä voi antaa virheellisen kuvan kalastajille järvilohen tilanteesta, kun rasvaevällisiä lohia on paljon suhteessa rasvaeväleikattuihin. Arvokkaiden rasvaevällisten järvilohien elossa säilyminen on järvilohen pelastamisen tärkein tehtävä. Tämä on jokaisen kalastajan vastuulla!

Nyt on tärkeää huolehtia lajin säilymisestä Saimaassa ja viljelykannan uusimisesta. Muutoin katoavat edellytykset kalastaa edes rasvaeväleikattuja järvilohia.

Selvitä alueelliset kalastusrajoitukset aina ennen kalastusta www.kalastusrajoitus.fi 

Kalastetaan vastuullisesti ja kohdennetaan kalastus elinvoimaisiin kalakantoihin